MUDr. Vladislav Chvála

lékař-sexuolog, psychoterapeut, rodinný a systemický terapeut, zdravotnický garant

Pracoviště: Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Liberci, Jáchymovská 385, Liberec 10, tel.: 485 151 398, člen týmu SKT Liberec od r. 1989

Vzdělání: LF UK, atestace z gynekologie a porodnictví, sexuologie, vzdělání v rodinné a systemické terapii, funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ, specializace v psychosomatické medicíně IPVZ, kurzy v ericksonovské hypnoterapii, lektor a supervizor rodinné terapie Institutu rodinné terapie a systemických studií Praha, kurz práce s tělem dle dr. Schmitta, výcvik supervizorů Julie Hewson

Organizace: člen výboru České psychoterapeutické společnosti ČLS J.E.P. Předseda výboru psychosomatické sekce Psychiatrické společnosti ČLS J.E.P. člen výboru SOFT, člen ČIS, supervizor Evropské asociace supervizorů (EAS)

Odborná praxe: ve zdravotnictví od r. 1978, od r.1989 vedoucí psychoterapeutického pracoviště a sexuologie

Lektorská praxe: člen výcvikového týmu PPI Liberec trvale od r. 1997, nyní LIRTAPS, dva úplné cykly komplexního výcviku v RT, výuka rodinné terapie a psychosomatiky v kratších programech od r. 1992, přednášky

E-mail: chvala@sktlib.cz

Publikace >>