Komplexní vzdělávací program v psychoterapii v psychodynamickém směru s důrazem na celostní - psychosomatický přístup.

 

Po skončení Jana Knopa a Marie Zemanové se chystáme realizovat další běh inovovaného výcvikového programu.

Program povedou psychiatři a psychoterapeuti MUDr. Jindra FriedrichováMUDr. Aleš Fürst.

V tuto chvíli vybíráme druhou lektorskou dvojici.

Půjde opět o malou komunitu dvou skupin po 12-13 účastnících. Hlavními součástmi výcviku budou sebezkušenost v malé skupině a v komunitě, práce s tělem, nácvik dovedností individuální a skupinové psychoterapie, teorie, práce v peer skupinách, intervize a supervize. Detailní podobu projektu výcviku, který bude odpovídat požadavkům nového Certifikačního řádu ČAP, včetně časového plánu a ceny zveřejníme zde v průběhu letošního roku.

Výcvik bychom rádi zahájili v roce 2024, jakmile budou splněny dvě podmínky:

1) Podaří se nám vybrat kvalitní účastníky dle našich představ.

2) Získáme novou certifikaci inovovaného výcvikového programu od ČAP.

Rádi bychom získali též schválení potřebné pro zdravotníctví od ČPtS resp. IPVZ, pokud to nebude zásadně narušovat naší představu o tom, jak má řádný PT výcvik vypadat.

V bočním sloupci naleznete předběžné termíny důležité pro výcvik. Zájemcům doporučujeme si je raději rezervovat, přestože je možné, že budeme nuceni spuštění výcviku posunout. Tyto plánované termíny budeme aktualizovat dle reálné situace.

Zájemcům doporučujeme napsat zprávu paní Menclové (menclova@lirtaps.cz), která Vás zařadí do seznamu a nadále bude obesílat vším důležitým ve vztahu k výcviku.

Předběžně plánované důležité termíny:

 

Výběr účastníků výcviku 4.-8.12.2023.

 

Úvodní setkání 29.1.-2.2.2024.