Komplexní vzdělávací program v psychoterapii v psychodynamickém směru s důrazem na celostní - psychosomatický přístup.

 

Po skončení Jana Knopa a Marie Zemanové připravujeme další běh inovovaného výcvikového programu.

Lektorský tým tvoří PhDr. Zdeňka Průchová, MUDr. Jindra Friedrichová, MUDr. Jaromír Kabát, Ph.D.MUDr. Aleš Fürst.

Odbornými garanty programu jsou MUDr. Jindra Friedrichová (pro oblast zdravotnictví) a MUDr. Aleš Fürst (pro ČAP).

Půjde opět o malou komunitu dvou skupin po 12-13 účastnících. Hlavními součástmi výcviku budou sebezkušenost v malé skupině a v komunitě, práce s tělem, nácvik dovedností individuální a skupinové psychoterapie, teorie, práce v peer skupinách, intervize a supervize. Detailní podobu projektu výcviku, který bude odpovídat požadavkům nového Certifikačního řádu ČAP, včetně časového plánu a ceny zveřejníme zde v průběhu letošního roku.

Výcvik chceme zahájit v lednu 2024 (viz boční sloupec Důležité termíny).

Budeme žádat o certifikaci výcviku ČAP a o schválení IPVZ pro zdravotnictví.

Zájemcům doporučujeme napsat zprávu paní Menclové (menclova@lirtaps.cz). Ta Vás zařadí do seznamu a nadále Vás bude obesílat všemi důležitými informacemi ve vztahu k výcviku.

Podrobné informace naleznete na samostatném WEBU VÝVCIKU.

 

Důležité termíny:

Výběr účastníků výcviku 4.-8.12.2023, Praha.

Úvodní setkání 29.1.-2.2.2024, Mnichovo Hradiště.

Druhé setkání 3.-7.6.2024, Mnichovo Hradiště.

Třetí setkání 7.-11.10.2024, Mnichovo Hradiště.

WEB VÝCVIKU